گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران- ژورنال کلاب
برنامه ژورنال کلاب سه ماهه اول سال 1398 برنامه ژورنال کلاب سه ماهه اول سال 1398

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | 
برنامه ژورنال کلاب سه ماهه اول سال 1398
./files/mededdep/files/journal_club_program97-98_%281%29%281%29.pdf
نشانی مطلب در وبگاه گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
https://iums.ac.ir/find.php?item=135.8150.80787.fa
برگشت به اصل مطلب