مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران- News
واکسیناسیون کودکان کار در استان البرز- گزارش تصویری فاز اول واکسیناسیون کودکان کار در استان البرز- گزارش تصویری فاز اول

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/4 | 

واکسیناسیون کودکان کار در استان البرز- گزارش تصویری فاز اول - از مجموعه اقدامات شبکه هپاتیت ایران سرود کودکان کار برای واکسن هپاتیت :  تعدادی از کودکان کار امروز علیه «هپاتیت بی» واکسینه شدند.  

انجام آزمایش و واکسیناسیون هپاتیت در خانه مهر سرآسیاب ویژه کودکان کار 

حضور سفیر سلامت و هنرمند کشورمان، جناب آقای امیر کرم یزدی در کنار کودکان کار و انجام واکسیناسیون برای ایشان


 


 

حضور سفیر سلامت شبکه هپاتیت ایران هنرمند کشورمان، جناب آقای صالح میرزا آقایی در کنار کودکان کار و انجام واکسیناسیون برای ایشان  


مینو محرز (رییس انجمن ایدز ایران) در مورد وضعیت کودکان کار و ابتلای آنان به بیماری‌های عفونی شدید مانند ایدز و هپاتیت، گفت: متاسفانه وضعیت کودکان کار در این مورد بسیار تکان‌دهنده است.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://imed.iums.ac.ir/find.php?item=189.34263.58166.fa
برگشت به اصل مطلب