شبکه ملی تحقیقات پرستاری- [اخبار پایگاه]
کارگاه مقدماتی ابزار سازی در علوم سلامت برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۵ | 

شبکه ملی تحقیقات پرستاری کارگاه مقدماتی ابزار سازی در علوم سلامت را در تاریخ ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار نمود. گفتنی است این کارگاه با همکاری انجمن پرستاری و مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و توسط اساتید دکتر عبادی، دکتر زارعیان و دکتر شریف نیا، در محل دبیرخانه شبکه واقع در مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. مرحله پیشرفته کارگاه نیز در تاریخ ۳۰ و ۳۱ خرداد ماه برگزار خواهد شد.
درصورت تمایل به شرکت در این کارگاه با شماره تلفن ۸۸۶۷۱۶۱۳ سرکار خانم محمدنژاد تماس حاصل فرمایید.نشانی مطلب در وبگاه شبکه ملی تحقیقات پرستاری:
https://iums.ac.ir/find.php?item=214.30214.84988.fa
برگشت به اصل مطلب