شبکه ملی تحقیقات پرستاری- [اخبار پایگاه]
نشست صمیمی قائم مقام محترم معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با رئیس و نمایندگان اعضای شورای راهبردی شبکه تحقیقات پرستاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/5 | 
این نشست در روز ۳۱ تیر ۱۳۹۸، در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با حضور دکتر آخوندزاده قائم مقام محترم معاونت تحقیقات و فناوری، دکتر اسکویی رئیس شبکه تحقیقات پرستاری و نمایندگان اعضای شورای راهبردی شبکه دکتر جدید میلانی، دکترعبادی و دکتر نگارنده  با هدف تسهیل فرایندهای فعالیت های شبکه برگزار گردید. در این نشست ابتدا رییس شبکه گزارش مختصری از روند فعالیتهای شبکه ارائه نمودند. مقرر شد  ضمن انجام اقداماتی در جهت شناساندن اهمیت و جایگاه شبکه های پژوهشی کشور، تهمیداتی در جهت تسهیل فرایند های شبکه تحقیقات پرستاری به ویژه فرایند های مرتبط با  امور مالی و حضور اساتید پرستاری در کمیته‌های موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی " نیماد"، به منظور مشارکت هرچه بیشتر در حل مشکلات اساسی مرتبط با پرستاری در حوزه سلامت، صورت گیرد.
نشانی مطلب در وبگاه شبکه ملی تحقیقات پرستاری:
https://iums.ac.ir/find.php?item=214.30214.87162.fa
برگشت به اصل مطلب