گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی- اخبار پایگاه
اعلام اسامی نفرات برتر دانشنامه تخصصی روانپزشکی در سال 1398 تبریک به نفرات برتر دانشنامه تخصصی روانپزشکی در سال 1398

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/18 | 
اسامی نفرات برتر دانشنامه تخصصی روانپزشکی در سال 1398 اعلام شد. اسامی رتبه های برتر عبارتند از:
دکتر فاطمه زارعین
دکتر مهدیه صالحی
دکتر بهین آرامی نیا

ضمن تبریک و آرزوی بهروزی و موفقیت روزافزون برای این عزیزان، از سعی و تلاش آنها قدردانی می کنیم.
نشانی مطلب در وبگاه گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=224.30224.92528.fa
برگشت به اصل مطلب