گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی- اخبار پایگاه
منابع امتحانات داخلی دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام منابع امتحانات داخلی دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران (سال تحصیلی 98-99)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
اعلام منابع امتحانات داخلی دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران (سال تحصیلی 98-99)
منابع آزمون دی 98 دستیاران سال 1

 
نشانی مطلب در وبگاه گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=224.30224.92783.fa
برگشت به اصل مطلب