گروه بیماریهای داخلی دانشکده پزشکی- دکتر محمد مهدی ادیب سرشکی
صفحه شخصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/3 | 

دکتر محمد مهدی ادیب سرشکیAWT IMAGE

متخصص بیماری های داخلی

   فوق تخصص خون و سرطان بزرگسال


درجه علمی: استادیار

زیرگروه: هماتولوژی و مدیکال انکولوژی

سمت: 

محل خدمت: مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

درمانگاه صبح: یکشنبه

کلینیک ویژه: 

ایمیل: dr_adibs@yahoo.com

تلفن: 02182141201
دریافت فایل CV

نشانی مطلب در وبگاه گروه بیماریهای داخلی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=228.30854.50658.fa
برگشت به اصل مطلب