گروه بیماریهای داخلی دانشکده پزشکی- غدد
معرفی رشته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/20 | 
رشته بیماری های غدد یک رشته فوق تخصصی از رشته بیماری های داخلی است که به تشخیص و درمان بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم بدن می پردازد. غدد درون ریز بدن انسان موادی بنام هورمون ترشح می کنند که وارد گردش خون شده و متابولیسم بدن را تنظیم می کنند. مهمترین آنها شامل غده هیپوفیز، تیرویید، فوق کلیه، غدد جنسی و پانکراس می باشد. افزایش یا کاهش میزان این هورمون ها موجب بیماری می شود. متخصصین این رشته فوق تخصصی همچنین از بیماران مبتلا به اختلالات رشد مراقبت می کنند.
نشانی مطلب در وبگاه گروه بیماریهای داخلی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=228.31659.53281.fa
برگشت به اصل مطلب