گروه آموزشی رادیولوژی دانشکده پزشکی- کوریکولوم آموزشی گروه رادیولوژی
کوریکولوم آموزشی گروه رادیولوژی کوریکولوم آموزشی گروه رادیولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/8 | 
​برای مشاهده کوریکولوم آموزشی گروه رادیولوژی اینجا را کلیک کنید.-
نشانی مطلب در وبگاه گروه آموزشی رادیولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=229.29048.56853.fa
برگشت به اصل مطلب