گروه آموزشی رادیولوژی دانشکده پزشکی- اخبار
در خصوص سونوگرافی توسط دستیاران سال اول

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/2 | 

قابل توجه دستیاران سال اول رادیولوژی:

بدینوسیله به اطلاع میرساند طبق مصوبات شورای اجرایی گروه رادیولوژی:
انجام سونوگرافی توسط دستیاران سال اول رادیولوژی در 6 ماه اول دستیاری به طور کلی ممنوع است.
انجام سونوگرافی توسط دستیاران سال اول رادیولوژی در 6 ماه دوم دستیاری تنها در حضور دستیاران سال­های بالاتر مجاز است و مسئولیت آن به عهده دستیاران سال­های بالاتر می­باشد.
انجام سونوگرافی بطور مستقل تنها بعد از آغاز سال دوم دستیاری مجاز است.

 
                با تشکر
          دکتر مهیار غفوری
             مدیر گروه رادیولوژی 

نشانی مطلب در وبگاه گروه آموزشی رادیولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=229.30229.55017.fa
برگشت به اصل مطلب