گروه بیماری های عفونی و طب گرمسیری دانشکده پزشکی- [اخبار پایگاه]
ٰژورنال هفتگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۶ | 
ژورنال این هفته گروه عفونی با موضوع Seven Versus 14 Days of Antibiotic Therapy for Uncomplicated Gram-negative Bacteremia در روز یکشنبه ساعت ۱۲ در کلاس A طبقه هشتم بیمارستان رسول اکرم (ص) برگزار می شود. 
نشانی مطلب در وبگاه گروه بیماری های عفونی و طب گرمسیری دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=230.30230.90364.fa
برگشت به اصل مطلب