گروه بیماری های عفونی و طب گرمسیری دانشکده پزشکی- [اخبار پایگاه]
قابل توجه دستیاران محترم لزوم استفاده از کتاب مندل جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۶ | 
با توجه به در دسترس قرار گرفتن کتاب مندل جدید لازم است مباحث کلاسها و مورنینگها و.... با توجه به مطالب کتاب جدید باشد. سوالات امتحانات درون بخشی از رفرانس جدید خواهد بود.
نشانی مطلب در وبگاه گروه بیماری های عفونی و طب گرمسیری دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=230.30230.90365.fa
برگشت به اصل مطلب