گروه بیماری های عفونی و طب گرمسیری دانشکده پزشکی- [اخبار پایگاه]
ٰژورنال هفتگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/18 | 
ژورنال هفتگی  گروه عفونی در تاریخ نوزدهم آبان ماه در ساعت ۱۲ در طبقه هشتم کلاس A با عنوان مدیریت مواجهه شغلی در HIV/AIDS  توسط دکتر ضیایی رزیدنت سال دوم عفونی برگزار خواهد شد. در این جلسه دستورالعمل کشوری مورد بحث قرار خواهد گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه گروه بیماری های عفونی و طب گرمسیری دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=230.30230.92590.fa
برگشت به اصل مطلب