گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی- اخبار گروه معارف اسلامی
بالله التوفیق- بروزرسانی سایت گروه معارف اسلامی-13960726 بالله التوفیق- بروزرسانی سایت گروه معارف اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/27 | بالله التوفیق- بروزرسانی سایت گروه معارف اسلامی
    گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران به منظور تقویت حسّ خودباوری، شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فرهنگ، تمدّن، تاریخ و معارف و آموزه های اسلامی و توجه دادن به ارزش های نهفته در این بخش از میراث کهن فرهنگی ایران و اسلام در ادامه فعّالیّت های خود در تلاش است. نظر به دعوت استادان متخصّص و درخواست ارائه برنامه های پیشنهادی در راستای امکانسنجی توسعه و اجرای برنامه های گروه معارف اسلامی، در جهت شناسایی، بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر، سایت این گروه در حال ایجاد، بهینه سازی و بروزرسانی است امید که با عنایات الهی و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده با تأکید بر فرصت های موجود گام های بهینه، کارا و اثربخشی برداشت ان شاء الله
چشم انداز گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
    ان شاء الله گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در صدد است با ایده پردازی، برنامه ریزی، سیاستگذاری، طراحی و اجرایی کردن برنامه های ترویجی، علمی، آموزشی و پژوهشی خود، به عنوان یکی از عناصر تأثیرگذار تبدیل شده تا مسیر دستیابی به اهداف خود هموارتر سازد.
 
نشانی مطلب در وبگاه گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=231.30231.56134.fa
برگشت به اصل مطلب