گروه نورولوژی دانشکده پزشکی- اعضای هیئت علمی
معرفی اعضای هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/1 | 
AWT IMAGEمدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران: جناب آقای دکتر محمدرضا معتمد
رییس کمیته ی علمی انجمن ام اس ایران
علایق و فعالیت ها: نوروایمونولوژی، نوروسونولوژی، بیماری های عروقی مغز
محل فعالیت: بیمارستان فیروزگر


 
نشانی مطلب در وبگاه گروه نورولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=235.32463.53895.fa
برگشت به اصل مطلب