گروه نورولوژی دانشکده پزشکی- اعضای هیئت علمی
معرفی اعضای هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/1 | 
AWT IMAGEدکتر مصطفی الماسی
علایق و فعالیت ها: نوروساینس، دمانس، نورودژنراتیو
محل فعالیت: بیمارستان فیروزگر
پست الکترونیک: 
a_mostafa108@yahoo.com


AWT IMAGEدکتر فهیمه حاجی آخوندی
علایق و فعالیت ها: نوروایمونولوژی، نورودژنراتیو، دمانس، بیماریهای عروقی مغز
محل فعالیت: بیمارستان فیروزگر
پست الکترونیک: fhakhoundi@yahoo.com




AWT IMAGEدکتر امیرحسن حبیبی
فلوشیپ اختلالات حرکتی

علایق و فعالیت ها: اختلالات حرکتی، نورودژنراتیو، تزریق بوتولینیوم توکسین، تحریک عمقی مغز (DBS)
محل فعالیت: بیمارستان رسول اکرم
پست الکترونیک: 
habibisaiyedamir@yahoo.com



AWT IMAGEدکتر بهرام حقی آشتیانی
فلوشیپ نوروماسکولار
علایق و فعالیت ها: نوروماسکولر، الکتروفیزیولوژی بالینی
محل فعالیت: بیمارستان فیروزگر
پست الکترونیک: 
bhaghi2000@yahoo.com


AWT IMAGEدکتر محمد روحانی
فلوشیپ اختلالات حرکتی
علایق و فعالیت ها: اختلالات حرکتی، نورودژنراتیو، تزریق بوتولینیوم توکسین، تحریک عمقی مغز (DBS)
محل فعالیت: بیمارستان رسول اکرم
پست الکترونیک: 
mohammadroohani@gmail.com


AWT IMAGEدکتر بابک زمانی
نایب رییس انجمن مغز و اعصاب ایران و رییس انجمن سکته مغزی
علایق و فعالیتها: بیماریهای عروقی مغز، نوروسونولوژی، نورودژنراتیو، الکتروفیزیولوژی
محل فعالیت: بیمارستان فیروزگر
پست الکترونیک: 
zamba3@yahoo.com


AWT IMAGEدکتر فرزاد سینا
علایق و فعالیت ها: اپی لپسی، الکتروانسفالوگرافی
محل فعالیت: بیمارستان رسول اکرم
پست الکترونیک: 
fsina1632@gmail.com


AWT IMAGEدکتر غلامعلی شهیدی
فلوشیپ اختلالات حرکتی
علایق و فعالیت ها: اختلالات حرکتی، نورودژنراتیو، تزریق بوتولینیوم توکسین، تحریک عمقی مغز (DBS)
محل فعالیت: بیمارستان فیروزگر
پست الکترونیک: 
gholamali.shahidi@gmail.com


AWT IMAGEدکتر نفیسه محبی
علایق و فعالیت ها: نوروانکولوژی، نوروماسکولر، نوروسونولوژی، نوروایمونولوژی
محل فعالیت: بیمارستان رسول اکرم
پست الکترونیک: 
nfs.mohebi@gmail.com


AWT IMAGEدکتر محمدرضا معتمد
مدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران، رییس کمیته ی علمی انجمن ام اس ایران
علایق و فعالیت ها: نوروایمونولوژی، نوروسونولوژی، بیماری های عروقی مغز
محل فعالیت: بیمارستان فیروزگر
پست الکترونیک: 
mrmotamed2005@yahoo.com


AWT IMAGEدکتر مهدی مقدسی
رییس بخش نورولوژی بیمارستان رسول اکرم

علایق و فعالیت ها: نوروایمونولوژی، بیماری های اتوایمیون مغزی، نوروماسکولر
محل فعالیت: بیمارستان رسول اکرم
پست الکترونیک: moghaddasim@hotmail.com


AWT IMAGEدکتر مسعود مهرپور
فلوشیپ نورواینترونشن، دبیر انجمن سکته مغزی ایران
علایق و فعالیت ها: نورواینترونشن، بیماریهای عروق مغزی، نوروسونولوژی
محل فعالیت: بیمارستان فیروزگر
پست الکترونیک: 
mehrpr@yahoo.com


AWT IMAGEدکتر زهرا میرزاعسگری
علایق و فعالیت ها: اپی لپسی، الکتروانسفالوگرافی، بیماری های عروقی مغز
محل فعالیت: بیمارستان فیروزگر
پست الکترونیک: 
mirzaasgari@gmail.com






 
نشانی مطلب در وبگاه گروه نورولوژی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=235.32465.53898.fa
برگشت به اصل مطلب