گروه زنان و مامائی دانشکده پزشکی- اسلایدهای آموزشی
دانلود اسلایدهای آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/23 | 
نشانی مطلب در وبگاه گروه زنان و مامائی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=239.33407.57748.fa
برگشت به اصل مطلب