معاونت بهداشتی- معرفی گروه
معرفی واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
شرح وظایف واحد بهداشت دهان و دندان
بهداشت دهان و دندان از شاخه های مهم بهداشت عمومی است که در سلامت کلی افراد تاثیر بسزایی دارد در همین راستا واحد بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشتی با هدف تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت دهان و دندان جامعه تحت پوشش با اولویت آموزش و ارائه خدمات دندان‌پزشکی پیشگیری اولیه و ثانویه ایجاد شده است. این واحد زیر نظر مستقیم معاونت محترم بهداشتی فعالیت مینماید.

AWT IMAGE

اهم وظایف واحد :

لینک های مرتبط:

AWT IMAGE

انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران

AWT IMAGE

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

AWT IMAGE
سازمان جهانی بهداشت

- برنامه‌ریزی ، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه‌های دهان ودندان در سطح استان

- برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه دهان ودندان در PHC

- پایش و بازدید از واحدهای دهان ودندان

- برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان

-برنامه ریزی و انجام کارگاه های آموزشی

- شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های علمی

-انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها

- گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار ها و تنظیم گزارش نهایی و ارسال به وزارتخانه

- جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی

ادامه....

AWT IMAGE
فدراسیون بین المللی دندانپزشکی
سامانه تامین و توزیع نیروی انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رسالت واحد بهداشت دهان ودندان
در راستای ارتقای سطح سلامت دهان ودندان جامعه تحت پوشش در قالب برنامه های پیشگیری ازبیماریهای دهان ودندان، درمان زود هنگام پوسیدگیهای اولیه و بیماری لثه در مراکزبهداشتی درمانی تحت پوشش و آموزش مردم در رده های سنی در محل های در دسترس فعالیت مینماید. رسالت این واحدارتقای سلامت دهان و دندان جمعیت تحت پوشش با اولویت گروه هدف درزمینه بهداشت دهان ودندان میباشد.
 
آشنایی با اعضای گروه: ارتباط با گروه:

دکتر فتانه رهنما

مدیر گروه بهداشت  دهان و دندان
 

آدرس:

خیابان جمهوری اسلامی - تقاطع خیابان حافظ - ساختمان پردیس حافظ طبقه سوم - معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران - گروه بهداشت دهان و دندان

تلفن: 5-66701061(داخلی 170)

تلفکس: 66701068

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=27.10865.44183.fa
برگشت به اصل مطلب