معاونت بهداشتی- مطالب و پوسترهای آموزشی
مطالب و پوسترهای آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
ردیف عنوان دانلود
1 راهنمای آموزش آمادگی خانوار برای بلایا AWT IMAGE
2 مرکز هدایت عملیات بحران AWT IMAGE
 3  برنامه عملیات پاسخ به حوادث و بلایا AWT IMAGE
4 کتاب راهنمای بین آژانسی بهداشت باروری در حوادث غیرمترقبه AWT IMAGE
5 کتاب ارزیابی خطر بلایا در نظام شبکه AWT IMAGE
6 برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=27.13445.48525.fa
برگشت به اصل مطلب