دانشکده پزشکی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
                                                              
 
تلفن دانشکده :  02186701

ایمیل : SchoolOfMedicine@iums.ac.ir

تلفن دفتر ریاست : 02186703403

تلفن روابط عمومی : 02186703437

نمابر : 88602217    
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=29.1178.43023.fa
برگشت به اصل مطلب