مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت- اخبار
موافقت با قطعی شدن تأسیس مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/6 | 
به استناد رأی صادره در دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ با تأسیس مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی ایران موافقت قطعی به عمل آمد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت:
https://iums.ac.ir/find.php?item=292.27315.115464.fa
برگشت به اصل مطلب