گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی- انتصاب ها
به گزارش گروه اخلاق علوم پزشکی انتصاب خانم دکتر فاطمه بهمنی به عنوان عضو کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت 97/7/15

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۶ | 
خانم دکتر فاطمه بهمنی عضو هیئت علمی گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه طی حکمی به عنوان عضو متخصص اخلاق پزشکی کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب شدند.


متن ابلاغ به شرح زیر است :

شماره: 100/844
تاریخ: 1397/07/15

سرکار خانم دکترفاطمه بهمنی
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 
با سلام ؛
      کمیته ملی اخلاق بالینی مرجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در مورد مسایل اخلاق بالینی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. اهم وظایف این کمیته ایجاد هماهنگی و نظارت بر کمیته‌های دانشگاهی و بیمارستانی اخلاق بالینی و تدوین راهنماها و دستورالعمل‌های مرتبط، با هماهنگی شورای عالی اخلاق پزشکی وزارت متبوع می‌باشد. تلاش در جهت اجرایی شدن استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در محیط‌های ارائه خدمات سلامت با انجام اقدامات آموزشی، ترویجی، مشاوره ای و نیز برخوردهای متناسب و مناسب با سوء رفتارهای اخلاقی از جمله دیگر وظایف کمیته‌های اخلاق بالینی است که توسط کمیته ملی هدایت و حمایت می‌شود.
       بر این اساس و با توجه به توانایی و سوابق علمی شما، به موجب این ابلاغ به مدت چهار سال به عنوان عضو متخصص اخلاق پزشکی کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوید. امید است با توکل به پروردگار قادر متعال در انجام امور محوله و ارتقای استانداردهای اخلاقی در عرصه‌های بالینی کشور موفق و مؤید باشید.
 
دکتر سید حسن هاشمی
وزیر

 
نشانی مطلب در وبگاه گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=300.36002.87173.fa
برگشت به اصل مطلب