معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی- ضوابط استاد راهنما
ضوابط استاد راهنما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
 

دریافت فایل zavabet_ostad_rahnama_46926.docx   [حجم: 15 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/6/3]
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=317.18425.48065.fa
برگشت به اصل مطلب