معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی- برنامه استراتژیک دانشکده
برنامه استراتژیک دانشکده پزشکی اهداف راهبردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/8 | 
اهداف راهبردی
 
ارتقاء سطح سلامت جامعه، افزایش کیفیت زندگی، استقرار حاکمیت بالینی، ارائه خدمات پزشکی و سلامت در بالاترین سطح
تقویت و توسعه حاکمیت آموزشی در کلیه گروه ها و ایجاد یک محیط آموزشی استاندارد که ضمن توجه به سرمایه های انسانی و اندیشه های پویا و خلاق بتواند با تکیه بر اصول و فن آوری های نوین در ارائه دانش روز، محیطی را برای فراگیران فراهم نماید تا آنان قادر به فراگیری دانش به طور مستمر در تمام عمرخود باشند.
ترویج و گسترش پژوهش های هدفمند، کاربردی با هدف خلق ثروت و رفع نیازهای سلامت جامعه
توجه ویژه به کیفیت آموزش پزشکی عمومی و ارتقاء آن به بالاترین سطح
تقویت مهارت های مرتبط با رفتارهای اجتماعی و حرفه ای در فراگیران و تاکید بر رعایت کرامت انسانی در رفتار با بیماران و همکاران
ایجاد زیرساخت های لازم برای از بین بردن مرزهای علوم پایه و بالینی و ایجاد تیم هایMultidisciplinary و راه اندازی رشته های بین رشته ای و سرمایه گذاری بیشتر برای افزایش دانشجویان MD-PhD
برنامه محور و هدفمند کردن گروه های آموزشی با ترویج فرهنگ برنامه ریزی و مدیریت راهبردی
ترویج و گسترش همکاری های بین المللی در حوزه های آموزش و پژوهش
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=317.45451.95456.fa
برگشت به اصل مطلب