معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی- اخبار دستیاران ورودی 98
اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورودرشته های داخلی،قلب ،عفونی و رادیوانکولوژی با گروه داخلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/15 | 
بدینوسیله به اطلاع کلیه دستیاران محترم جدیدالورود رشته های تخصصی بیماری های قلب و عروق ، رادیوانکولوژی ، بیماری های داخلی و بیماری های عفونی و گرمسیری می رساند جلسه معارفه با گروه محترم بیماری های داخلی به شرح زیر می باشد:
لازم به ذکر است نیازی به شرکت در هر دو جلسه نبوده و دستیاران محترم با توجه به تقسیم صورت گرفته از قبل ، در مرکز آموزشی درمانی مربوط به خود جهت حضور در جلسه معارفه حضور بهم رسانند.

بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) ، سالن ابن سینا ، روز چهارشنبه مورخ 98/05/23 راس ساعت 09:00 صبح

بیمارستان فیروزگر ، سالن سپهر ، روز پنجشنبه مورخ 98/05/31 ساعت 09:00 الی 12:00 ظهر
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=318.37562.87699.fa
برگشت به اصل مطلب