معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی- تحول اداری
تحول اداری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

مسئول  : ندا ابراهیم زاده

مدرک تحصیلی :  مدیریت دولتی 

تلفن تماس : 86703425                                                                                  

                                                                    

 • کسب خط مشی و دستورالعملهای لازم از سرپرست مربوطه
 • اجرای دقیق دستورات ابلاغ شده
 • مطالعه بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از سوی مراجع ذیصلاح
 •  انجام بررسیهای لازم در زمینه عملیات و فعالیت های راهبردی و گزارش لازم به سرپرست مربوطه
 •  تطبیق و هماهنگی در زمینه مربوطه با توجه به استانداردهای آن و گزارش لازم
 •  انجام مطالعات و بررسیهای لازم در زمینه نیازها و ارائه پیشنهاد راه حلهای مربوطه
 •  همکاری با سایر کارشناسان واحدهای مربوطه بمنظور بهبود برنامه های راهبردی
 •  تهیه گزارش از فعالیت ها ، پیشرفت ها و مشکلات برای سرپرست مربوطه
 •  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .
 • نظارت و پیگیری برفعالیتهای کارگروههای :
 • کارگروه اجرائی کمیته تحول اداری 
 • کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=322.19257.44534.fa
برگشت به اصل مطلب