مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی- اخبار
برگزاری کارگاه BLS و ACLS برای کارورزان طب اورژانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۹ | 

در روز یکشنبه مورخ 09-04-98 کارگاه آموزش BLS و ACLS در محل مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید. این کارگاه با گروه هدف اینترن های طب اورژانس در دو بخش تئوری و عملی به روش شبیه سازی توسط خانم دکتر وزیری متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی و آقای دکتر آیدین ولی پور دستیار سال 2 طب اورژانس اجرا گردید. در این کارگاه که تعداد 13 اینترن شرکت کرده بودند با اجرای سناریوهای مختلف به روش شبیه سازی به کسب مهارت پرداختند.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=324.21719.85795.fa
برگشت به اصل مطلب