مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

آدرس:

تهران - بزرگراه شهید همت غرب به شرق - بین تقاطع شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - دانشکده پزشکی - طبقه زیر همکف

مرکز مهارتهای بالینی

روزهای شنبه الی چهارشنبه ساعت 8 الی 15

تلفکس :86703041-86703071

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=324.21720.49580.fa
برگشت به اصل مطلب