مرکز آزمون دانشکده پزشکی- مقطع فیزیوپاتولوژی
دفترچه سوال و کلید آزمون کلیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱ | 
قابل توجه دانشجویان گرامی دفترچه  سوال  و  کلید  آزمون کلیه مورخ 98/07/29 را میتوانید مشاهده نمائید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آزمون دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=325.19320.91864.fa
برگشت به اصل مطلب