مرکز آزمون دانشکده پزشکی- مقطع فیزیوپاتولوژی
دفترچه سوال و کلید آزمون رماتولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۱ | 
قابل توجه دانشجویان گرامی دفترچه سوال و کلید آزمون رماتولوژی مورخ 98/08/08 را میتوانید در سایت مشاهده نمائید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آزمون دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=325.19320.92227.fa
برگشت به اصل مطلب