مرکز آزمون دانشکده پزشکی- واحد امتحانات
کلید آزمونئ ارتوپدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۸ | 
کلید آزمون ارتوپدی مورخ 28 مرداد
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آزمون دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=325.31982.68918.fa
برگشت به اصل مطلب