مرکز آزمون دانشکده پزشکی- واحد امتحانات
نتایج پانزدهمین دوره صلاحیت بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۵ | 
قابل توجه دانشجویان گرامی نتایج  آزمون پانزدهمین دوره صلاحیت بالینی تاریخ 98/02/05
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آزمون دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=325.31982.83655.fa
برگشت به اصل مطلب