مرکز آزمون دانشکده پزشکی- واحد امتحانات
کلید آزمون رماتولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۷ | 
قابل توجه دانشجویان گرامی کلید آزمون رماتولوژی را میتوانید در سایت مشاهده فرمائید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آزمون دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=325.31982.84332.fa
برگشت به اصل مطلب