مرکز آزمون دانشکده پزشکی- واحد امتحانات
کلید روانپزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/21 | 
قابل توجه دانشجویان گرامی کلید آزمون روانپزشکی را میتوانید در سایت مشاهده فرمائید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آزمون دانشکده پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=325.31982.84777.fa
برگشت به اصل مطلب