دانشکده علوم توانبخشی- معاونت آموزشی
معاونت آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/4 | 
    

چشم انداز:

     حوزه معاونت آموزشی دانشکده علوم توانبخشی در راستای چشم انداز دانشگاه قصد دارد با کارایی و اثربخشی خدمات آموزشی و رعایت استاندارهای آموزش پزشکی به رتبه اول در سطح دانشگاه، کشور و منطقه نایل آید.

ارزش ها : 

·        پاسخگویی نیازهای در حال تغییر جامعه
·        وظیفه شناسی و اعتماد سازمانی
·        شایسته سالاری با بکارگیری و تشویق نیروهای متعهد و متخصص
·        اصول عدالت محوری
·        احترام به کرامت انسانی در جهت تحقق تکریم و رضایت ارباب رجوعاستراتژی ها : 

·        گسترش و توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی 
·        سعی و همکاری همه جانبه در پذیرش دانشجوی خارجی به منظور گسترش روابط علمی و فرهنگی با سایر کشورها
·        گسترش همکاری و مشارکت علمی با دانشگاههای داخل و خارج کشور
·        بازنگری در ظرفیت پذیرش دانشجو با توجه به نیازها و پتانسیل جذب و بهره گیری جامعه از آنان
·        افزایش مهارت های کارشناسان شاغل در حوزه معاونت آموزشی 
·     تلاش در جهت کاهش افت تحصیلی دانشجویان و بهبود کیفیت آموزش علوم پزشکی و تربیت نیروهای متخصص که ضامن سلامت جامعه باشند.
·        بهبود و اصلاح فرایندهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=33.2007.58196.fa
برگشت به اصل مطلب