مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت- اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات
اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | 
 
 
  دکتر فربد عبادی آذر
  ریاست مرکز

                            
 دکتر مجتبی حبیبی
عضو هیئت علمی دانشگاه


دکتر حسین صفری
عضو هیئت علمی دانشگاه

  دکتر مرتضی منصوریان
  عضو هیئت علمی دانشگاه

 
      
   دکتر مهناز صلحی
   عضو هیئت علمی دانشگاه 

   دکتر طاهره دهداری
   عضو هیئت علمی دانشگاه 
   
    دکتر سعید باقری
    عضو شورای پژوهشی مرکز    
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت:
https://iums.ac.ir/find.php?item=332.40308.78889.fa
برگشت به اصل مطلب