مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت- معاون پژوهشی مرکز
معاون پژوهشی مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | 
معاون پژوهشی مرکز
جناب آقای دکتر مجتبی حبیبی

 
تحصیلات دانشگاهی:  دکتری روانشناسی سلامت، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد روان سنجی(سنجش و اندازه گیری) ،دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران


 
 ایمیل ✉ habibi.miums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت:
https://iums.ac.ir/find.php?item=332.41314.78891.fa
برگشت به اصل مطلب