گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت- مدیر گروه
مدیر گروه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/23 | 


 

دکتر مهناز صلحی        

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آموزش بهداشت 

رتبه علمی : استاد

تلفن ثابت :۸۶۷۰۴۷۵۸

فاکس :۸۸۶۲۲۷۰۷

ایمیل :solhi.miums.ac.ir

ایمیل آکادمیک: http://solhi.miums.ac.ir
Cv Fa dr.solhi
CV En dr.solhi

سامانه علم سنجی: http://isid.research.ac.ir/Mahnaz_Solhi
 
                                                ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7839-8010
                                                                  scopus Author ID: 36803052000
                                                         ResearcherID:  H-3770-2018
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=1je0eW0AAAAJ&hl=en
 
 
 
 
 
 
 

نشانی مطلب در وبگاه گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت:
https://iums.ac.ir/find.php?item=349.36595.65991.fa
برگشت به اصل مطلب