گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت- [اخبار پایگاه]
برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید گروه اپیدمیولوژی برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید گروه اپیدمیولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/17 | 
روز سه شنبه مورخ ۱۶ مهر ماه راس ساعت ۱۳:۳۰ و قبل از برگزاری اولین جلسه ژورنال کلاب هفتگی در نیمسال جدید، جلسه ای با حضور اساتید و دانشجویان گروه اپیدمیولوژی برگزار گردید . در این جلسه ضمن معارفه دانشجویان ورودی جدید با اساتید و سایر دانشجویان، جناب آقای دکتر سلیمانی دودران به بیان کلیاتی پرداختند و در آخر به سنت همیشگی گروه، به دانشجویان دکترای  برتر در نیمسال قبل لوح تقدیر و جوایزی از طرف اعضای گروه اهدا شد.

نشانی مطلب در وبگاه گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت:
https://iums.ac.ir/find.php?item=351.33628.91084.fa
برگشت به اصل مطلب