گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت- logbook
فرآیند log Book

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | 
فرایند لاگ بوک در گروه اپیدمیولوژی
 
  1. ارسال فرم لاگ بوک و راهنمای آن برای دانشجویان دکترا از طریق ایمیل توسط کارشناس گروه
  2. اعلام تاریخ تحویل لاگ بوک در یکی از روزهای پایانی ترم توسط کارشناس گروه
  3. هماهنگی جهت تعیین جلسه بررسی لاگ بوک ها با اساتید گروه و دعوت از ایشان توسط کارشناس گروه
  4. برگزاری جلسه بررسی لاگ بوکها و اعلام نظر اساتید بصورت رتبه بندی در صفحه آخر هر لاک بوک و همچنین بصورت مکتوب
  5. تشکیل جلسه با حضور اساتید گروه و هیئت رئیسه دانشکده جهت اعلام نتایج و اهدا جوایز

جهت دریافت فرم کلیک نمایید 
نشانی مطلب در وبگاه گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت:
https://iums.ac.ir/find.php?item=351.35237.61718.fa
برگشت به اصل مطلب