دانشکده فناوری های نوین پزشکی- اخبار پایگاه
تمدید زمان انتخاب واحد دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۳ | 
دکتر مهروی معاون آموزشی دانشکده اعلام نمودند. بنا به دستور مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه، سیستم انتخاب واحد کلیه دانشجویان از روز سه شنبه مورخ 2/7/1398 ساعت 11:30 روز یکشنبه لغایت 7/7/1398 ساعت 23:59 فعال خواهد گردید.
همچنین زمان حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع دانشگاه به روز دوشنبه 8/7/1398 لغایت جمعه 12/7/1398 تغییر بافت.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=36.30036.90230.fa
برگشت به اصل مطلب