دانشکده فناوری های نوین پزشکی- اخبار پایگاه
برگزاری جلسه شورای صنفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۸ | 

به استحضار میرساند در ساعت 12 ، روز دوشنبه مورخ 22 مهر ماه جلسه شورای صنفی با عنوان " بررسی مشکلات دانشجویان" در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی با حضور ریاست محترم دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی جناب آقای دکتر جغتایی و دانشجویان آن دانشکده، تشکیل ورسمیت یافت. در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

-1 نظر سنجی از دانشجویان بابت سهمیه کاغذ یا سهمیه پرینت و اعلام نتیجه آن به ریاست محترم دانشکده
-2 پیگیری بابت استفاده دانشجویان از کلاس های دیگر دانشگاه
-3 تهیه و راه اندازی سیستم های کامپیوتری دانشکده و تعمیرات لازم و تامین نواقص موجود
-4 پیگیری استفاده از دستگاه آب مقطرگیری از بانک مغزدر صورت امکان برای گروه نانو و یا خرید این دستگاه به طور جداگانه
-5 پیگیری استفاده دانشجویان گروه پزشکی مولکولی از آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی
-6 پیگیری امکان استفاده دانشجویان نانو از آزمایشگاه دیگری از دانشگاه در صورت داشتن ظرفیت
-7 تشکیل شورای فناوری با حضور نمایندگانی از هر رشته و مشارکت دوستان در آشنایی دانشجویان با بالین و صنعت
-8 پیگیری برقراری جلسات ماهیانه با ریاست دانشکده در راستای ارتقاء کیفیت طرح ها و آشنایی دانشجویان با صنعت و گزارش کار های آن ها


با تشکر و احترام      
دبیر شورای صنفی وجگانی
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=36.30036.91647.fa
برگشت به اصل مطلب