دانشکده فناوری های نوین پزشکی- تصویر برداری مولکولی
سرپرست رشته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/17 | 
   

   دکتر داود احمدوند
    شماره تماس: 86704601-021

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین پزشکی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=36.43960.89302.fa
برگشت به اصل مطلب