مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان- [اخبار مرکز]
بازدید دکتر کوهپایه زاده ریاست دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی شفا یحیاییان بازدید دکتر کوهپایه زاده ریاست دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی شفا یحیاییان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۵ | 

روز ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ بیمارستان شفا یحیائیان میزبان دکتر کوهپایه زاده سرپرست دانشگاه ، دکتر احمدی مشاور و مدیر روابط عمومی و هئیت همراه از معاونت درمان بود.

دراین بازدید که به همراه آقای دکتر باقری فرد مدیرعامل مرکز ؛ آقای نجفی مدیر پرستاری انجام شد ، دکتر کوهپایه زاده کیفیت ارائه خدمت رسانی به مراجعه کنندگان و بیماران را مورد بررسی قرارداده و با حضور در بالین بیماران نحوه انجام خدمات را ارزیابی نمودند. 

در ادامه بازدید دکتر کوهپایه زاده و هیات همراه با حضور در بخش های اورژانس ، بستری ، مراقبت های ویژه و بخش در شرف راه اندازی وی آی پی در خصوص آمادگی این مرکز درمانی جهت پذیرش بیمار، تدابیر لازم جهت کاهش ماندگاری مراجعه کنندگان و حضور پزشکان مقیم واجرای دستورالعمل های رسیدگی به بیماران را مورد بازدید قرار دادند.

قابل ذکر است مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی شفا یحیاییان در راستای برنامه اعلامی از طرف معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران و در جهت بهبود کیفیت خدمت رسانی به مراجعین طرح سلامت نوروزی را از ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ لغایت 17فروردین 98 اجرا نمود.

ضمناً در جلسه ای که در دفتر مدیرعامل مرکز برگزار شد علاوه بر بررسی وضعیت ارائه خدمات ، وضعیت انجام اعمال جراحی ، دارو و تجهیزات و راهکارهای مقتضی جهت ایجاد بستر و زیرساخت های لازم برای تولید دانش فنی در بیمارستان ها در راستای دانشگاه های نسل سوم، مورد بررسی و ارائه طرق قرار گرفت.
عکس و خبر : هادی احسنی ثمرین
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان:
https://iums.ac.ir/find.php?item=47.40077.81294.fa
برگشت به اصل مطلب