مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان- [اخبار مرکز]
پایگاه ملی کنترل فشار خون در مرکز شفایحیاییان پایگاه ملی کنترل فشار خون در مرکز شفایحیاییان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۳ | 
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی شفا یحیاییان ، پایگاه ملی کنترل فشار خون از تاریخ 18 خرداد ماه شروع به فعالیت نموده و هر روز از ساعت 8 الی 21 فعال میباشد و به هموطنان خدمت رسانی مینماید.

در تاریخ 22 خرداد ماه نماینده محترم معاونت درمان ، سرکار خانم خبیری و مدیر پرستاری مرکز،آقای نجفی از این پایگاه بازدید به عمل آورده و از نزدیک نحوه خدمت رسانی را بررسی نمودند.

شایان ذکر میباشد این پایگاه تا تاریخ 15 تیر ماه سال جاری ، بصورت روزانه آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم میباشد.


 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان:
https://iums.ac.ir/find.php?item=47.40077.84949.fa
برگشت به اصل مطلب