پژوهشکده پیشگیری از آسیب های اجتماعی- اخبار پایگاه
فراخوان طرح های پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/25 | 
پژوهشکده پیشگیری از آسیب های اجتماعی
در محورهای
بهداشت روان
طب پیشگیری و سلامت جمعیت
اعتیاد و رفتارهای پر خطر
آمادگی پذیرش طرح های پژوهشی را دارد.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده پیشگیری از آسیب های اجتماعی:
https://iums.ac.ir/find.php?item=474.46278.102221.fa
برگشت به اصل مطلب