پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- روابط عمومی
تامین منابع مالی برای تکمیل زیر ساختهای پارک علم و فناوری ملارد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/23 | 
تامین منابع مالی برای تکمیل زیر ساختهای پارک علم و فناوری ملارد
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: منابع کافی برای تکمیل زیرساخت های آن را تامین می‌کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مهندس مسعود شفیعی؛ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نیز در نشست هیات امنای پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: بر این باور هستیم، پارک علم و فناوری ملارد موجب ارتقاء سطح زندگی در غرب استان تهران خواهد شد.
وی با بیان اینکه این پروژه مورد حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران است، تاکید کرد: منابع کافی برای تکمیل زیرساخت های آن را تامین می‌کنیم.
پایان خبر
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
https://iums.ac.ir/find.php?item=5.31233.114945.fa
برگشت به اصل مطلب