پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- روابط عمومی
 «هما» جشنواره ای برای پاسداشت همدلی، مسئولیت پذیری و ارزش آفرینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/11 | 
 هما" جشنواره ای برای پاسداشت همدلی، مسئولیت پذیری و ارزش آفرینی
اولین جشنواره پاسخگویی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران با عنوان "هما" (همدلی، مسئولیت پذیری و ارزش آفرینی) با مشارکت کارکنان، دانشجویان و اعضاء هیئت علمی بیستم خرداد، بصورت مجازی و حضوری با تعداد محدود، در محل سالن همایشهای رازی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ در راستای تحقق دانشگاه نسل نو، جشنواره " هما " در محورهای بهبود و ارتقاء یکپارچه سلامت، کارآفرینی اجتماعی، توانمندسازی جامعه، توجه به مفهوم سلامت و محیط، مشارکت در برنامه های کاهش آسیب، مسئولیت پذیری در شرایط بحرانی، معنویت و اخلاق حرفه ای، مشارکت داوطلبانه در پاندمی کووید ۱۹، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی و مشارکت جویی همگانی برگزار می شود.
از علاقمندان شرکت در این جشنواره خواسته شده است؛ با مراجعه به آدرس اینترنتی معاونت آموزشی دانشگاه – مرکز مطالعات و توسعه آموزش – جشنواره های آموزشی – جشنواره پاسخگویی اجتماعی ( هما) و تکمیل فرم مربوطه، مدارک و مستندات خود را به آدرس edciums.ac.ir ارسال نمایند.
گفتنی است بر اساس تعاریف، پاسخگویی اجتماعی به عنوان یکی ازمهمترین وظایف دانشگاه های  نسل نو، پایه اصلی دانشگاه را در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی، درمانی، غذا و دارو و فناوری تشکیل می دهد. 

فرم دانشجوی برتر

فرم کارمند برتر

فرم عضو هیئت علمی برتر


خبر: مجید نظامی
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
https://iums.ac.ir/find.php?item=5.31233.115723.fa
برگشت به اصل مطلب