پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- روابط عمومی
هشتمین کنگره تخصصی ودومین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی ومواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/21 | 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
https://iums.ac.ir/find.php?item=5.31233.67713.fa
برگشت به اصل مطلب