پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- معاونت ها و مراکز ستادی
بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه از بیمارستان فیروزآبادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/25 | 
دکتر توکلی معاون درمان دانشگاه به صورت سرزده از اورژانس بیمارستان فیروزآبادی بازدید کرد.
به نقل از معاونت درمان؛ دکتر توکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ ۲۴ شهریور ماه در ابتدای شیفت شب  به صورت سر زده از اورژانس بیمارستان فیروزآبادی بازدید کرد .
وی در این بازدید، رسیدگی به امور درمانی بیماران، رضایتمندی کارکنان و بیماران ، حضور متخصص مقیم و تعیین تکلیف بیماران را مورد بررسی قرار داد .
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
https://iums.ac.ir/find.php?item=5.31234.106159.fa
برگشت به اصل مطلب